Villámgyorsan és a legolcsóbban szállítunk — 300 + fogyasztói vélemény — Orvosok tapasztalatai — A legszélesebb Sunrider termékkínálatból választhatsz — A világ legkoncentráltabb élelmiszerei és italai — Kóser és Halal minőség — 5000 éves tapasztalatra/tudásra épülő receptek — A legtöbb információ a Regenerációs Programról — Amerikai gyártási színvonal/minőség — Már 40 éve sikeres a világon a Regenerációs Program

06-30-951-8350 | +36-1-788-0230

Folyamatosan tisztítsd és tápláld a szervezetedet különleges növényi italokkal és ételekkel, hogy holnap is vidám, energikus és fitt lehess!

ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Profi-Press Bt. cég (székhely: 1164 Budapest, Vízesés u. 35.) adószám: 28281618-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Profi-Press Bt.

A szolgáltató székhelye: 1164 Budapest, Vízesés u. 35.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: naplovas@naplovas.hu

Cégjegyzékszáma: 01 06 117832

Adószáma: 28281618-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság

Telefonszámai: +36-30-951-8350, +36-1-788-0230

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: Web-Server Kft.
A tárhely-szolgáltató székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.
A tárhely-szolgáltató elérhetősége: info@web-server.hu

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

1.3. A naplovas.hu weboldalának teljes tartalma a Profi-Press Bt. szerzői tulajdonát képezi vagy forrásmegjelöléssel került felhasználásra. A tartalom terjesztése, másolása a szerző engedélye nélkül tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webshopban megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatók meg. Személyes vásárlásra nincs lehetőség. A termékek tartalmazzák az Áfát és a csomagolás díját. A házhozszállítás díja 30 000 Ft alatti vásárlás esetén 590 Ft, 30 000 Ft feletti vásárlás esetén pedig ingyenes. A minimális vásárlási összeg 6 000 Ft, kizárólag ezen ár feletti megrendeléseket tudjuk teljesíteni.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

1.9. A kiválasztott termékek a KOSÁRBA TESZEM gombra kattintva gyűjthetők össze.

A kosár tartalma megtekinthető a weboldal jobb felső sarkában található Kosár ikonra kattintva. A kosárba tett termékek esetében lehetősége van a darabszámok növelésére, csökkentésére, vagy akár a kiválasztott termék kosárból való eltávolítására is.

A kiválasztott termékek megrendeléséhez kattints a FIZETÉS ikonra, ezt követően választható ki a fizetési mód. A szállítási és számlázási adatok megadásával véglegesíthető a rendelés.

1.10. Az adatbeviteli hibák (pl. plusz termék, termék törlése stb.) a kosár menüpont alatt javíthatók.

1.11. A rendelés kiegyenlíthető előre utalás vagy postai utánvét segítségével.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A rendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óra között. A rendelés beérkezését követően maximum 1 munkanapon belül megkezdődik a rendelés feldolgozása.

1.14. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

 

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 12 hónap jótállást vállalunk. A garancia a termék teljes gyári csomagolásával és a nyugta vagy számla egy példányával érvényesíthető. (Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.)

 

Panaszkezelés

1.19. 8.1. A vásárló a panaszát, vagy bármilyen egyéb észrevételét írásban, e-mailen jelentheti be a Szolgáltató részére.

8.2. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően, legkésőbb 30 napon belül felülvizsgálja a panaszokat és megtesz mindent annak érdekében, hogy a panaszra okot adó körülményt a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

 

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Budapest, 2021. szeptember hó 13. nap